18 av de bästa Hashtag-spårningsverktygen för att övervaka din sociala framgång

Hashtag-kampanjer är en viktig del av varje digital marknadsförares marknadsföringsstrategi för sociala medier. Marknadsförare måste hitta relevanta hashtags för att förbättra räckvidden för sina inlägg eller nå en relevant publik. De måste också spåra och mäta resultatet av sina hashtagkampanjer för att se vilka som presterar bra.

Hashtagspårningsverktyg är verkligen användbara för att hitta och spåra hashtags. De kan också hjälpa dig att mäta prestandan för dina hashtags så att du kan förbättra din framtida marknadsföringsstrategi.

Här är en lista över de 18 hashtagverktygen som du kan använda för att designa och genomföra framgångsrika hashtagkampanjer på sociala medier:

1. Nyckelhål

Detta är ett enkelt och lättanvänd hashtaganalysverktyg som du kan använda för att spåra någon hashtag eller nyckelord i realtid. Bortsett från att tillhandahålla hashtag-prestandametriker, kan det också hjälpa dig att hitta påverkare som pratar om en viss hashtag. Den har också en ordmolnfunktion som visar alla hashtags relaterade till din huvud hashtag.

2. HashTagsForLikes

Detta är ett verktyg för att hitta hashtaggar som spårar och hittar de mest trendiga hashtagsna i något ämne eller nisch. Du kan använda det här verktyget för att hitta de bästa hashtagsna för att förbättra räckvidden för dina sociala mediaposter.

3. Hashtagify

Detta är både en hashtag-fynd och ett analysverktyg. Du kan använda detta för att hitta de bästa hashtagsna för dina inlägg. Du kan också spåra och mäta prestandan för dina hashtags.

Det ger också möjlighet att hitta trender hashtags för Twitter och Instagram separat. Och det möjliggör automatiserade CSV-nedladdningar av dina hashtag-resultat och har möjlighet att få anpassade rapporter.

4. RiteTag

Med hjälp av det här verktyget kan du få hashtagförslag för dina inlägg baserat på realtid hashtag engagemangsmetik. Det ger hashtagförslag för både text och bilder.

Du kan också använda det här verktyget för att bilda grupper av hashtags som ska användas tillsammans och kan lägga till dem direkt i alla inlägg. Detta verktyg kan också integreras med alla marknadsföringsverktyg för sociala medier som du använder och du kan använda det från vilken plattform som helst.

5. Socialert

Detta är en hashtagspårning samt ett analysverktyg. Det hjälper dig inte bara att hitta relevanta hashtags utan ger dig också information om en viss hashtag-prestanda. Den har också en konkurrentanalysfunktion som låter dig spåra hashtags och nyckelord som dina konkurrenter använder.

6. Twubs

Twubs är mer än bara ett hashtagspårningsverktyg, eftersom det skapar sociala målsidor för dina hashtags. Det ger dig också möjlighet att registrera dina hashtags för att göra anspråk på ägande i fall av varumärkesproblem.

7. Tweet Binder

Detta är ett verktyg för analys av sociala medier som ger dig detaljerade analysrapporter för dina märkta hashtags. Du kan använda det här verktyget för att analysera resultatet av dina Twitter- och Instagram hashtag-kampanjer.

8. Hashtracking

Detta hashtagspårningsverktyg ger dig gratis historiska resultatrapporter för dina Twitter- och Instagram-hashtags. För betalda medlemmar tillhandahåller det också hashtagningsspårning i realtid och resultatanalys.

9. Alla Hashtag

Detta är ett användbart hashtaganalysverktyg som låter dig spåra och mäta prestandan för dina hashtags. Det har också ett användbart verktyg för hashtagare som kan hjälpa dig att skapa de bästa hashtagsna för dina marknadsföringskampanjer. Du kan också använda det här verktyget för att hitta de mest trendiga hashtagsna i realtid.

10. ExportTweet

Detta verktyg ger både historisk och realtids hashtagspårning och låter dig hitta tweets som använde en viss hashtag. Du kan använda det här verktyget för att hitta nyckelord och tweets där en viss hashtag har nämnts. Vilket kan hjälpa dig att förbättra din Twitter-marknadsföringsstrategi?

11. Tagboard

Med det här verktyget kan du helt enkelt söka efter en hashtag och hitta alla inlägg eller tweets som har använt hashtaggen. Resultaten visas i ett rutnätsformat. Den söker efter dessa på sociala medieplattformar som Twitter, Facebook, Instagram, YouTube och Snapchat.

12. Följhästtaggen

Detta är ett annat användbart hashtagspårningsverktyg som låter dig söka efter trendiga hashtags. Det ger dig information om hur många gånger en viss hashtag upprepades.

13. TweetChat

Detta är ett Twitter-hashtagspårningsverktyg som låter dig hitta konversationer relaterade till hashtags som du är intresserad av. Du kan också använda det här verktyget för att se alla dina favorit tweets med hashtag, i en integrerad plattform.

14. Hashtags

Detta är ett hashtagspårnings- och analysverktyg som låter dig spåra och jämföra hashtagsprestanda. Detta är ett bra verktyg för social lyssnande eftersom du enkelt kan hitta konversationer som nämner särskilda hashtags som du är intresserad av.

15. Tagdef

Detta användbara verktyg hjälper dig att förstå innebörden av hashtags. Detta är särskilt användbart i fall där en förkortning eller slang används som hashtag och du vill förstå vad det faktiskt betyder.

Du kan använda det här verktyget för att hitta och förstå innebörden av trendiga hashtags i din bransch och välja de mest relevanta för dina egna kampanjer.

16. Klear

Det här är en annan hashtagspårnings- och analysplattform som hjälper dig att hitta hashtags och analysera prestandan för dina hashtags. Det ger detaljerad analys av hashtags, på olika plattformar, för att hjälpa dig mäta effekterna av dina kampanjer.

17. TweetReach

TweetReach tillhandahåller detaljerade hashtaganalyser snapshotrapporter för dig att mäta prestanda för alla hashtaggar. Det ger både historisk och realtidsanalys för dina hashtags. Det möjliggör också social lyssnande och låter dig övervaka konversationer relaterade till dina hashtags, på olika sociala medieplattformar.

18. Brand24

Brand24 är ett socialt lyssnings- och hashtaganalysverktyg som du kan använda för att spåra och analysera hashtags. Du kan hitta volymen av omnämnanden, räckvidd och känsla för en hashtagg. Du kan också hitta de mest populära påverkarna som använder en viss hashtag.

Slutsats

Dessa är några av de mest användbara och effektiva hashtagspårningsverktygen där ute. Så tag dig och kom igång med din nästa hashtagkampanj.

Ursprungligen publicerad på Shanebarker.com.

Om författaren

Shane Barker är grundare och VD för Content Solutions and Gifographics. Du kan ansluta med honom på Twitter, Facebook, LinkedIn och Instagram.