42 officiella leverantörer av WhatsApp-företagstjänster

Just nu letar jag efter en lösning för att kommunicera med kunder via alla budbärare och även livechatt.

Så jag har börjat min sökning från en Facebook Partner Directory. Jag har valt WhatsApp som plattform och kundvård som kapacitet.

Varför jag började från denna punkt? Eftersom WhatsApp är en av de mest efterfrågade kommunikationskanalerna och samtidigt minst erbjuds av SaaS-lösningar på grund av begränsad åtkomst till API av WhatsApp själv.

Så här är listan över alla partner. Senare ska jag undersöka och kortlista dem efter kapacitet, funktioner och mina krav.

https://www.clare.ai/