Om du driver din egen webbplats och kör Perl, PHP-skript eller liknande kommer det att finnas fall där du måste redigera vissa filer då och då.

Det långa sättet att göra det är att ladda ner filen du behöver för att redigera, ändra den och sedan ladda upp den igen.

Det korta sättet är att redigera filen ”live” direkt på servern. Med Notepad ++ är det enkelt att göra med den inbyggda FTP-funktionen.

Aktivera först FTP-mappar genom att klicka på den lilla gula mappikonen överst:

bild

Du kommer att se en höger och nedre ruta visas, liknande den här:

bild

Klicka på inställningsikonen (den grå som ser ut som en kugghjul) i FTP-mappfönstret till höger.

Du får ett sådant fönster:

bild

Klicka på Ny (längst ner till vänster) för att starta en ny profil.

Ange profil som det vänliga namnet du vill komma ihåg den här FTP-servern av, till exempel "Min FTP-server".

Ange Adress som FTP-servern du vill ansluta till, följt av ditt användarnamn och lösenord.

Om du använder Windows XP behöver du inte ställa in något annat.

Om du använder Vista eller 7 måste du ställa in katalogen Använd profilcache till en lokal skrivbar mapp (t.ex. Mina dokument för ditt lokala Windows-konto). Om du inte gör det kommer du inte att kunna redigera några filer "live".

Klicka på OK när du är klar.

Till vänster om inställningsikonen som du klickade är en blå ikon med plug-look:

bild

Om du klickar på detta kommer din serverlista att visas. Det visar posten du just skapade. Klicka på din post så kommer du att skapa en FTP-session med din server.

Därifrån kan du dubbelklicka på vilken fil du vill (så länge den är textbaserad) för att redigera, se nedan.

bild

När du har dubbelklickat på en fil öppnas den i redigeraren som en flik (varje påföljande fil som du öppnar skapar fler flikar). Gör dina ändringar, spara sedan filen med spara-knappen eller CTRL + S, så sparas den direkt till servern.