De främsta orsakerna till att stavkontrollfunktionen skapades var att hjälpa till att fixa skrivfel eller andra stavfel som du gör när du skriver på din Samsung Galaxy J7. Samsung Galaxy J7 har nu en automatisk stavkontrollfunktion tillgänglig, vilket gör det att skicka texter och e-post så mycket lättare. När du slår på stavkontrollen kommer felstavade ord automatiskt att betonas med rött. Om du trycker på ett markerat ord på rött föreslår stavningskontroll ord som kunde ha betydd. Följande är en guide för hur du sätter på stavningskontroll på Samsung Galaxy J7.

Så här sätter du på stavningskontroll på Samsung Galaxy J7:

  1. Slå på Samsung Galaxy J7.Go till huvudmenyn. Gå till Android Systeminställningar. Välj på Langauge & input.Browse och välj på Samsung-tangentbordet. Välj på Auto Kontrollera stavning.

Senare om du bestämmer dig för att du vill veta hur du stänger stavningskontrollen "OFF" med din Galaxy J7, behöver du bara gå tillbaka till tangentbordet och gå till inställningar och ändra autokorrektionsfunktionen till "OFF" för att få saker att gå tillbaka till normalt.

Det är viktigt att notera att för dem som har ett alternativt tangentbord installerat via Google Play, kan metoden att stänga av och stavningskontroll på Samsung Galaxy J7 vara lite annorlunda baserat på hur tangentbordet är utformat.