Kan vi se WhatsApp-videosamtal på webben.WhatsApp.com?


Svar 1:

Egentligen vad appen är en mobilfas som endast är avsedd för användning i smartphone. Vad app-webben är tillgänglig på Windows-plattformen, men det fungerar inte som skype- och imo-webbtjänster. Vi bör skanna QR-koden för att få anslutning till Whats-appens webb, det betyder att appen fungerar på internetdata om den bara är PÅ. Utbytedatabutikerna är endast tillgängliga på mobiltelefoner via internet. Så att Whats-appens röst eller vedio-samtal inte fungerar.


Svar 2:

Inte än. Whatsapp arbetar med den här funktionen.


Svar 3:

När du ansluter din Whatsapp till web.whatsapp. com webbplats, då kommer det bara att visa de meddelanden du har sett på din mobila enhet.

Vi kan säga att det visar dig kopia av din Whatsapp. Men när du får något samtal är det den här aktiviteten som händer på din mobila enhet, så att du inte kan se WhatsApp-videosamtal där.


Svar 4:

ja du gjorde men du gjorde mycket mer steg så ser du först att du går till denna webbplats och vet allt om din fråga och sedan prova det själv

FKR TRICKS

Svar 5:

Nej, du kan inte göra videosamtal via webben eftersom whatsapp-gränssnittet är mobilbaserat. Du kan bara meddela via webben. Du bör gå med ett annat alternativ som skype och IMO eftersom de stöder webbgränssnitt.


Svar 6:

Nej, det här alternativet har ännu inte tillhandahållits av applikationen.