Hur tar Facebook Messenger bort meddelandet från iOS-appen när jag ser meddelandet på Facebook?


Svar 1:

Jag bestämde mig för att skriva ett separat svar istället för en kommentar eftersom jag ser att folk ofta gör fel.

Som Grady Haynes sa, det finns något som kallas tysta aviseringar. De visas inte i ditt aviseringscenter, men har ändå viss information i deras nyttolast.

Appen behöver dock inte köras - inte ens i bakgrunden - för att märket ska ändras. Istället kan meddelandet innehålla det nya app-märket i sin nyttolast som en del av dess data. Du kan läsa om det här:

Apple Push Notification Service

Det är möjligt att manuellt ändra app-märkets räkning från appen, men det hjälper inte mycket i det här scenariot eftersom din app inte körs automatiskt när ett nytt push-meddelande kommer.