Det finns ett Instagram-konto på min skola där folk skickar anonyma meddelanden. Jag och många andra har sett hat och rykten sprids. Finns det ett säkert sätt att ta bort det här kontot?


Svar 1:
  1. Varna skolans tjänstemän
  2. Varna skolpolisen
  3. Låt dem ta det därifrån

Som student är det enda du kan göra att låta dem göra sina undersökningar och bestämma vem som är kontoägaren. Därifrån kan de bestämma om de vill kontakta Instagram Support med en order eller pressanklagelser mot de enskilda studenterna.